Mercedes-Benz MobiloVan.

Naší motivací je vaše mobilita.

[1] Platí od 1. 10. 2012 pro vozidla poprvé registrovaná ke dni 1. 10. 2012 nebo později.

[2] Maximálně 30 let.

[3] Poskytnutí náhradního vozidla je podmíněno jeho dostupností.

Citan

Tourer