Havarijní pojištění

Havarijní pojištění (HAV) kryje škody související s poškozením či zničením vozidla v důsledku havárie, vandalismu nebo živelní události, a také rizika jeho odcizení. V případě, že je HAV uzavřeno v rámci leasingové nebo úvěrové smlouvy, je pojistné po celou dobu trvání smlouvy fixní, nenesete tedy žádné riziko jeho zvýšení. Navíc je rozloženo do měsíčních splátek a Vy nebudete zatěžováni administrativou ani jednorázovými ročními platbami. 

Přehled nabídky HAV včetně benefitů najdete zde pro

    Doporučte stránku