Informace o zpracování osobních údajů

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 4, Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 149 45, IČ: 63 99 72 40, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39656 („MBFS“) jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb (zejména služby ve formě finančního leasingu, operativního leasingu, účelového úvěru, pronájmu, sjednávání pojistných služeb, jakož i doplňkových služeb souvisejících s užíváním vozidel) zpracovává osobní údaje svých zákazníků, dalších osob dotčených poskytovanou službou (např. osob poskytujících zajištění) či osob, se kterými má MBFS smluvní vztah, popř. zájemců o poskytnutí služby (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace zejména o následujícím:

  • jaké osobní údaje MBFS zpracovává a k jakým účelům,
  • jakým způsobem MBFS osobní údaje zpracovává
  • komu MBFS osobní údaje předává
  • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům a k MBFS

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem je osoba, která bude Vaše osobní údaje zpracovávat.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

3. Osobní údaje, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

3.1 Pojem zpracování osobních údajů

3.2 Kategorie osobních údajů

3.3 Právní základ pro zpracování

3.4 Zpracování osobních údajů k účelům, k nimž není vyžadován souhlas subjektů údajů

3.4.1 Zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy společností MBFS, je zejména prováděno pro tyto účely:

3.4.2 Zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti MBFS

3.4.3 Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů MBFS

3.4.4 Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

4. Kategorie příjemců / příjemci osobních údajů

5. Doba uložení osobních údajů

6. Práva subjektu údajů

Doporučte stránku