Kontaktujte nás

Pole označená * jsou povinná

Souhlas se zpracováním osobních údajů*

Zákazník tímto souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v souvislosti s výše uvedeným formulářem společností Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., IČ: 48024562, se sídlem Daimlerova 2296/2, Praha 4 – Chodov, 149 45 (dále také „MBCZ“), jinými společnostmi skupiny Daimler (zejména společností Daimler AG, se sídlem v Mercedes Strasse 137, 70327 Stuttgart, SRN), a jejich obchodními partnery, a to zejména za účelem naplnění smluvního vztahu a uplatnění veškerých nároků MBCZ z něj vyplývajících. Pro účely zjišťování zákaznické spokojenosti a nabízení dalších služeb/produktů společností skupiny Daimler, jsou MBCZ a jiné společnosti skupiny Daimler, oprávněny předat tyto údaje společnostem, se kterými jsou v tomto ohledu ve smluvním vztahu (zejména GFK Czech, s.r.o., IČ: 15271757, ale i jiné). Zákazník souhlasí s tím, že MBCZ, jiné společnosti skupiny Daimler, a jejich obchodní partneři jsou oprávněni osobní údaje zpracovávat od okamžiku vzniku smluvního vztahu až do uplynutí pěti let ode dne zániku posledního smluvního závazku mezi nimi. Zákazník má právo na opravu svých osobních údajů a svůj souhlas se zpracováním může kdykoliv písemně odvolat. MBCZ se řídí platnými právními předpisy, zejména z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.