Technologie – náš výzkum pro Vaši bezpečnost

Základním principem všech snah směrem k vyšší osobní bezpečnosti je integrovaná ochrana. Každý vůz Mercedes-Benz Guard je výrobcem vybaven hustou sítí mnoha ochranných prvků, dokonale ukrytých pod povrchem, který je shodný s jeho sériově vyráběným protějškem. Tak se od základů vytváří autonomní vozidlo – schopné odolat zvláštním a extrémním typům zátěže.

Doporučte stránku

Filozofie

Vozidla a technologie