Arocs Loader a Arocs Grounder.

Oborově specifické produktové skupiny.

S novým Arocsem bude stavební doprava efektivnější než kdy jindy. Abychom tomuto požadavku vyhověli i v takových případech, kdy je kladen důraz na užitečné zatížení, jako například u tahačů se sklápěcím návěsem a domíchávačů betonu, příp. v náročných podmínkách, vyvinuli jsme Arocs Loader* a Arocs Grounder*.

* Některé modely budou předběžně k dispozici teprve od 7/2013.

Pro dopravu s důrazem na užitečné zatížení.

Všechny možnosti, jak snížit vlastní hmotnost, byly u vozidla Arocs Loader prověřeny a – bylo-li to z technického hlediska možné – důsledně realizovány. Výsledek: tahače návěsů 4 x 2 optimalizované z hlediska užitečného zatížení, které nyní náleží k nejlehčím v oblasti stavební dopravy. Domíchávače betonu 8 x 4/4 s celkovou přípustnou hmotností 32 t, s nimiž můžete díky obzvláště nízké vlastní hmotnosti, která dosahuje maximálně 9250 kg, dovézt při každé jízdě 8 kubických metrů hotového betonu. To se vyplatí. Od prvního dne.

Pro vyšší maximální zatížení.

Arocs Grounder je konstruován pro extrémní využití v náročných podmínkách. Jinými slovy – díky řadě technických opatření je ještě robustnější, obzvláště stabilní a schopný maximálního zatížení.

Pro více informací a Vaši osobní konfiguraci vozidla kontaktujte svého prodejce Mercedes-Benz.