Čtyři různé kabiny.

Větší orientace na účel použití, větší motivace, více zábavy při práci.

Na první pohled i při bližším zkoumání kabin nového Atega je zřejmé, co je pro přidružené stavební odvětví důležité.