Pod kapotou: Rozměry, hmotnosti a další technické údaje.

Rozměry a hmotnosti.

Délka vozidla
Celková přípustná hmotnost [CPH]

* Uvedené hodnoty jsou „naměřené hodnoty CO₂ při NEFZ“ ve smyslu čl. 2 č. 2 prováděcí vyhlášky (EU) 2017/1153, které byly stanoveny v souladu s dodatkem XII nařízení (ES) č. 692/2008. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočítány na základě těchto hodnot. Z důvodu zákonných změn směrodatných zkušebních postupů mohou být v prohlášení o shodě směrodatného pro registraci vozidla a příp. daně z motorového vozidla uvedeny vyšší hodnoty. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel.

Další informace o oficiální spotřebě paliva a oficiálních specifických emisích CO₂ nových osobních automobilů najdete v „Příručce ke spotřebě paliva, emisím CO₂ a spotřebě elektrické energie“ nových osobních automobilů, která je zdarma k dispozici na všech prodejních místech a u DAT Cze ch (https://www.datgroup.com/cs-cz/home.html).

Lorem Ipsum