Jak mohu své vozidlo eCell úspěšně dopředu klimatizovat?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Předpokladem pro úspěšnou předběžnou klimatizaci jsou:

  • Předběžná klimatizace byla aktivována a byl nastaven požadovaný čas odjezdu
  • Všechna okna a dveře jsou zavřené
  • Kapota motoru je zavřená
  • Vozidlo je ve spínací poloze „P“
  • Dobíjecí zástrčka správně zapojená, zablokovaná a připojená k nabíjecí infrastruktuře (Nabíjení bez wallboxu doma může mít za následek nižší výkon klimatizace)
  • Předvolená teplota ve vozidle a venkovní teplota se liší (při stejném nastavení nedochází k žádné předběžné klimatizaci)
  • Úroveň nabití baterie je více než 15 %
Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum