Standardy pro obchodní partnery

Standardy pro obchodní partnery

Integrita a soulad s legislativou tvoří základy našeho podnikání a důvěrné spolupráce s našimi partnery. Ta funguje pouze za předpokladu, že společnosti, jejich zaměstnanci a obchodní partneři sdílejí společné hodnoty a táhnou za jeden provaz.

V našich standardech pro obchodní partnery společnosti Mercedes-Benz (německy, anglicky) jsme proto shrnuli, jaké etické zásady pro nás platí a co očekáváme od našich obchodních partnerů. K tomu patří kromě dodržování zákonů a technických předpisů například také odpovědné zacházení s daty, dodržování lidských práv a jednání podle našich podnikových zásad. Standardy pro obchodní partnery platí ve stejném rozsahu pro všechny partnery, například dodavatele, obchodní partnery, partnery v oblasti sponzorství, ambasadory značek, partnery ve společných podnicích nebo nabyvatele licencí. Vycházejí z našeho Integrity Code.

Aktivně se zasazujeme za to, aby byly naše standardy dodržovány, a také to požadujeme od našich partnerů. Soulad s těmito standardy je pro nás předpokladem úspěšné spolupráce.

Prosíme Vás, abyste o obsahu standardů pro obchodní partnery informovali své zaměstnance a aktivně je podporovali v dodržování těchto požadavků. Standardy pro obchodní partnery naleznete zde na webových stránkách naší společnosti (německyanglicky). Jako další zdroj informací na téma integrity jsou pro naše obchodní partnery k dispozici webové stránky Compliance Awareness Module.

Pro více informací neváhejte kontaktovat integritycode@mercedes-benz.com.