eCall

Online softwarová aktualizace systému eCall.

Vážení zákazníci,

 

děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste vložili do naší společnosti volbou značky Mercedes-Benz.
Vaše důvěra nás motivuje k tomu, abychom neustále vylepšovali kvalitu našich vozidel.

Zjistili jsme, že u níže uvedených typů vozidel by systém nouzového volání (eCall) nemusel odpovídat specifikacím.
V takovém případě by při poklesu napětí v palubním systému, v důsledku nehody, nemusela nahlášená poloha vozidla odpovídat skutečné poloze.
Následkem toho by mohlo dojít ke zpoždění příjezdu záchranných služeb, což by mohlo zvýšit důsledky nehody.

Funkčnost automatického a manuálního nouzového volání není touto chybou jakkoliv ovlivněna, jedná se pouze o chybnou lokalizaci vozidla.

V rámci této akce provedeme vzdálenou aktualizaci systému nouzového volání eCall u níže zmíněných typů osobních a dodávkových vozidel.

V rámci smluvních podmínek Mercedes me bude tato aktualizace provedena přes datový okruh vozidla.

Tato data budou do vozidla samozřejmě přenesena bezplatně. Aktualizace bude automaticky provedena v následujících dnech.
K provedení aktualizace není potřeba jakákoliv akce z Vaší strany či návštěva servisu.

Momentální stav této aktualizace můžete u osobních vozidel sledovat v Mercedes me v sekci “Aktualizace softwaru“ u dodávkových vozidel v Mercedes PRO.

 

Aktualizována budou vozidla vybavená jednotkami HERMES 1.5, 2.0, 2. 1., která byla vyrobena v období 04/2016 – 09/2020.

HERMES 1.5
Osobní vozidla: 213, 222, 238, 257, 290, 217, 463, 205, 253, 117, 242

156, 246, 176, 166, 292, 172, 190, 231, 290, 218

Vans: 447

 

HERMES 2.0

Osobní vozidla: 177

Vans: 907


HERMES 2.1
Osobní vozidla: 177, 247, 118, 167, 253, 213, 238, 257, 290, 205, 222,

217, 463, 293

Vans: 447, 907, 910

 

Pokud nesouhlasíte s provedením vzdálené aktualizace softwaru, kontaktujte nás prosím na následující adrese s prosbou o vyřazení Vašeho vozidla z opatření:

 

cs.cz@cac.mercedes-benz.com  

Můžete věřit, že budeme i nadále dělat vše, co můžeme, abychom neustále vylepšovali kvalitu našich vozidel.

S pozdravem

Mercedes-Benz