Výrobky s ukončenou životností

Recyklace autovraků.

Trvalá udržitelnost a ochrana životního prostředí u společnosti Mercedes-Benz.

Recyklace autovraků.

Trvalá udržitelnost a ochrana životního prostředí u společnosti Mercedes-Benz.

Směrnice Evropské unie 2000/53/ES a česká legislativa týkající se životního prostředí ukládá všem výrobcům a akreditovaným zástupcům výrobců vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a N1 (lehká nákladní vozidla) povinnost odebrat zdarma zpět vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

 

V současné době můžete na určených autorizovaných sběrných místech bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci jakékoliv vozidlo značky Mercedes-Benz bez ohledu na jeho datum uvedení do provozu.

 

Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností značky Mercedes-Benz odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska a www.sda-cia.cz v sekci Životní prostředí.

 

Zpětný odběr vozu je bezplatný při splnění následujících podmínek:

  • vůz je odevzdán na určeném sběrném místě
  • vůz je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor apod.)
  • vůz neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další pneumatiky)

Při odevzdání vozidla na určeném autorizovaném sběrném místě obdržíte potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Předložení potvrzení je podmínkou pro odhlášení z registru vozidel.

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů.

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

 

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

 

Společnost Mercedes-Benz se v roce 2010 zapojila do solidárního systému pro zajištění zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů. Majitelé vozidel Mercedes-Benz je mají možnost bezplatně odevzdat. Informaci o místě zpětného odběru získáte u autorizovaných prodejců/servisů Mercedes-Benz nebo celý seznam míst zpětného odběru naleznete přímo na adresách www.zpetnyodber.eu nebo pro přenosné baterie www.remabattery.cz.

 

Lihium-iontové baterie, využívané v elektrických vozech v nabídce Mercedes-Benz, lze bezplatně odevzdat ve kterémkoliv autorizovaném servisu Mercedes-Benz.

Recyklace pneumatik.

Recyklace pneumatik.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 a násl. ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a č. 248/2015 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

 

V současné době můžete použité pneumatiky bez ohledu na výrobní značku odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru v rámci sítě autorizovaných partnerů Mercedes-Benz.