Montážní návod: MAGIC VISION CONTROL

Montážní návod: MAGIC VISION CONTROL

Požadované video je nyní bohužel nedostupné. Zkuste to prosím později znovu.
Znovu prohlédnout

Dbejte prosím na to, že ramena stěračů musí být za účelem výměny postavena kolmo. Příslušné pokyny najdete v návodu k obsluze Vašeho vozidla.

Demontáž stěračů:

Demontáž stěračů:

Na obrázku je znázorněna demontáž adaptéru stírátek.
Na obrázku je znázorněna demontáž adaptéru stírátek.
Na obrázku je znázorněna demontáž adaptéru stírátek.

Montáž stěračů:

Montáž stěračů:

Na obrázku je znázorněna montáž adaptéru stírátek.
Na obrázku je znázorněna montáž adaptéru stírátek.
Na obrázku je znázorněna montáž adaptéru stírátek.

Zvláštní případ: vyklouznutí konektoru.

Na obrázku je chybná poloha vyklouznutého konektoru.

Chybně: konektor vyklouzl.

Na obrázku je správná poloha konektoru.

Správná poloha.

Zvláštní případ: vyklouznutí konektoru.

Může se stát, že konektor pro vodu a proud (u vyhřívaných ostřikovačů oken) dosedající na rameno stěrače při demontáži starého stírátka vyklouzne ze správné polohy (obr. vlevo). V takovém případě prosím postupujte následovně:

  • Zatlačte konektor zpět do správné polohy (obr. vpravo) tak, aby se slyšitelně zajistil.
  • Namontujte nový stěrač.
  • Uveďte rameno stěrače nejdříve do servisní polohy (obr. 1 demontáže) a poté znovu do provozní polohy (obr. 3 montáže), čímž konektorový spoj zajistíte.