Otázky a odpovědi.

Všeobecné otázky.

Otázky a odpovědi.

Všeobecné otázky.

  Mercedes me Adapter zahrnuje hardware a software. Hardware, adaptér Mercedes me, je zasunutý v diagnostické zásuvce (tzv. „zdířce OBD2“) vozidla a následně propojený přes Bluetooth® se smartphonem. Jeho prostřednictvím lze z vozidla odečítat různé informace. Prostřednictvím aplikace Mercedes me Adapter lze na základě načtených údajů využívat různé funkce bezpečnosti, servisu a mobility.

  Aplikace je bezplatně dostupná v App Store společnosti Apple a v Google Play Store.

  Používání Mercedes me Adapter je bezplatné. Při volání z aplikace platí obvyklé podmínky pro hovory do pevné nebo mobilní telefonní sítě. Podle smlouvy k mobilnímu telefonu mohou za stahování a přenos dat vzniknout náklady.

  Zda je možné vozidlo dodatečně vybavit, můžete prověřit pomocí kontroly kompatibility.

  Mercedes me Adapter je dostupný v těchto zemích:

  Belgie, Čechy, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Luxemburg, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

  Předpoklady pro používání Mercedes me Adapter jsou:

  • Smartphone (iPhone nebo Android)
  • Vozidlo Mercedes-Benz z kompatibilní konstrukční řady
  • Aplikace Mercedes me Adapter (dostupná bezplatně v Apple App Store nebo u Google Play)
  • Uživatelský účet Mercedes me (registrace na www.mercedes.me) s akceptovanými podmínkami používání
  • Mercedes me Adapter (exkluzivně k dispozici u Vašeho partnera Mercedes-Benz)
  • Aktivace služeb Mercedes me Adapter u servisního partnera Mercedes-Benz po osobním předložení platného dokladu a osvědčení o registraci.

  Do systémů společnosti Mercedes-Benz Group AG budou přenášeny tyto údaje: identifikační číslo vozidla, počet ujetých kilometrů, hladina paliva v nádrži, doba do servisu, zbývající vzdálenost do servisu, dílenský a servisní kód, stav zapalování, případně číslo verze řídicí jednotky. Přenos údajů je nutný pro poskytnutí aktuálního stavu vozidla Vám nebo Vašim spoluuživatelům a možnost nabídnutí vhodných nabídek na údržbu. Společnost Mercedes-Benz Group AG nevytváří na základě poskytnutých údajů žádné profily pohybu. Údaje o poloze (jsou-li k dispozici) jsou zprostředkovány pouze tehdy, když v případě nehody nebo poruchy zavoláte na zákaznickou podporu. Osobní údaje, jako seznamy jízd a čerpání paliva, jsou ukládány výhradně ve Vašem smartphonu a nejsou předávány dále do systémů společnosti Daimler.

  Údaje, které jsou načteny přes adaptér Mercedes me z Vašeho vozidla nebo z Vámi uložených informací, nejsou synchronizovány s portálem Mercedes me. Údaje si lze prohlédnout v aplikaci Mercedes me Adapter.

  Jeden adaptér Mercedes me lze používat ve více kompatibilních vozidlech. Předpokladem je propojení vozidla s Vaším účtem Mercedes me u Vašeho partnera Mercedes-Benz. Zprovoznění je třeba znovu provést po zasunutí do jiného vozidla.

  Ano, Váš uživatelský účet Mercedes me můžete použít pro Mercedes me Adapter.

  Již při koncepci zesíťovaných služeb myslíme na ochranu údajů a vyvíjíme naše systémy a služby od počátku tak, aby byla co nejvíce zachována ochrana údajů.

  Auto budoucnosti se stále více stává digitálním průvodcem, což zároveň znamená, že musí být bezpečné nejen v dopravě a při provozu, ale musí být také zachována bezpečnost údajů.

  Společnost Mercedes-Benz Group AG nevytváří u služeb Mercedes me žádné profily pohybu. Při ochraně údajů dodržujeme všechny platné zákony a také přístup státních institucí je možný pouze v rámci zákona.

  Kromě toho je u společnosti Daimler zpracování osobních údajů upraveno v „Koncernové směrnici k ochraně údajů zákazníků a partnerů“, která se zakládá na obecně akceptovaných základních principech a zajišťuje jednotnou a globálně platnou ochranu údajů a standard bezpečnosti údajů.

  V rámci služeb Mercedes me jsou osobní údaje zaznamenávány a také jsou vytvářeny. To probíhá na základě smluvních ustanovení nebo souhlasu zákazníka. Zaznamenané údaje jsou ukládány jako šifrované. Navíc může zákazník své služby Mercedes me Adapter kdykoliv deaktivovat.

  Využíváme technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu údajů uživatelů před manipulací, ztrátou, zničením a proti přístupu neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

  Mercedes me Adapter je díl příslušenství, testovaný a schválený společností Mercedes-Benz Group AG (kromě jiného v nárazových testech a z hlediska elektromagnetické snášenlivosti). Poskytuje Vám oproti cizím produktům nejvyšší bezpečnostní standard. Tím jsou vyloučena rizika poškození vozidla a ztráty garance vlivem použití adaptéru.
  S adaptérem Mercedes me je umožněna integrace mnoha konstrukčních řad od roku 2002 do zesíťovaného světa Mercedes me. S adaptérem Mercedes me je toto nyní možné také pro vozidla, která doposud nebyla zesíťována.
  Adaptér Mercedes me získáte exkluzivně u Vašeho partnera servisu Mercedes-Benz – příslušná aplikace je bezplatně dostupná v Apple App Store a Google Play. Kromě toho jsou neustále rozšiřovány funkce a služby adaptéru a tak je přizpůsobován přáním a potřebám moderního zesíťovaného zážitku z jízdy.

Otázky k aplikaci Mercedes me Adapter.

Otázky k aplikaci Mercedes me Adapter.

  Aplikace je bezplatně dostupná v App Store společnosti Apple a v Google Play.

  Aplikace je k dispozici pro tyto smartphony:

  • Apple: iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus; operační systém od verze iOS 8.4
  • Android: operační systém od verze 4.4.2

  Smartphony s možností přístupu přes root nebo jailbreak nejsou z bezpečnostních důvodů podporovány.

  Po instalaci aplikace Mercedes me Adapter již můžete využívat několik omezených funkcí. Pro využívání všech funkcí aplikace si musíte pořídit adaptér a zprovoznit jej. Obraťte se prosím za tímto účelem na Vašeho zúčastněného partnera Mercedes-Benz.

  Při každé ukončené jízdě je odeslán jeden datový balíček do systémů společnosti Mercedes-Benz Group AG. Objem tohoto datového balíčku je velmi malý. Celkem je tak spotřebováno max. několik MB měsíčně.

  Nejprve se ujistěte, že úspěšně proběhlo spárování přes Bluetooth® s Mercedes me Adapter a Váš smartphone je spojen s adaptérem MB-xxxx. K tomu musí být aktivována funkce Bluetooth® Vašeho smartphonu. Mercedes me Adapter musí být v dosahu. Kromě toho je pro uvedení do provozu nutné internetové připojení. Pokud i přesto máte problémy se spuštěním aplikace, obraťte se prosím na zákaznickou podporu.

  Pokud byl adaptér Mercedes me vysunut, je třeba jej znovu zprovoznit. Když jste aplikaci odinstalovali nebo ji používáte na jiném smartphonu, je také třeba ji znovu zprovoznit.

  Pokud není možné sloučit jednu nebo více jízd, může příčina spočívat v mezerách mezi těmito jízdami. Dvě jízdy je možné sloučit pouze v případě, že celkový stav kilometrů na konci jedné jízdy odpovídá celkovému stavu kilometrů na začátku jízdy, která následuje. Kromě toho nelze kombinovat soukromé jízdy s pracovními.

  Ne, sloučené jízdy již není možné znovu rozdělit.

  Soubory, které lze exportovat pomocí funkce "Moje jízdy", mohou obsahovat mezery a nejsou tak právně platnými knihami jízd. Tabulka však může sloužit jako základ pro knihu jízd.

  Zkontrolujte nejprve nastavení aplikace. Zde můžete určit, zda a jaké funkce aplikace určují Vaši aktuální pozici vozidla. Pro funkce "Parkování & nalezení", "Čerpání paliva" a "Moje jízdy" by mělo být zapnuté zaznamenání aktuální polohy vozidla. Dále může být zjištění aktuální pozice vozidla zásadně nebo také pouze pro tuto aplikaci deaktivované.

  Další možné příčiny chybějícího zobrazení: při zahájení jízdy jste se zdržovali na místě, kde není možné určit polohu vozidla. Například v podzemní garáži.

  Jízdy nejsou zaznamenávány, pokud se vozidlo pohybuje bez zasunutého adaptéru k aplikaci Mercedes me Adapter, nebo není vytvořeno žádné připojení k smartphonu, např. když byla deaktivována funkce Bluetooth®. Tak mohou vznikat mezery v seznamu zaznamenaných jízd.

  Jakmile je hladina paliva v nádrži Vašeho vozidla v zóně rezervy, není již možné určit přesnou hladinu paliva. Proto je v tomto případě třeba ručně zaznamenat načerpané množství paliva.

  U ručně zaznamenaných čerpání paliva není zaznamenaná poloha zobrazena na mapě, protože do políčka pro stanoviště lze zadávat nejen adresy. Můžete zde zadat např. také „na cestě do práce“.

  Aplikace Mercedes me Adapter je jedinečná aplikace pro používání s adaptérem Mercedes me, další aplikace Mercedes me se týkají již zesíťovaných vozidel a nejsou kompatibilní s adaptérem. Rozsah funkcí aplikace je v zásadě podobný (například u zobrazení údajů o vozidle nebo funkce k opětovnému nalezení zaparkovaného vozidla), v aplikaci Mercedes me Adapter jsou však navíc obsaženy funkce "Moje jízdy" (automatický seznam jízd) a "Čerpání paliva" (automatický seznam čerpání paliva). Některé funkce jiných aplikací Mercedes me, jako např. otevírání/zavírání dveří prostřednictvím aplikace nejsou v aplikaci Mercedes me Adapter dostupné. Základní rozdíl mezi Mercedes me Adapter a zesíťovanými vozidly s Mercedes me connect je, že adaptér komunikuje se smartphonem přes Bluetooth® a nepoužívá vlastní SIM kartu. Je-li vypnuté zapalování vozidla, pak adaptér není aktivní a nejsou tak funkční dálkové služby, jako otevírání a zavírání dveří nebo programování nezávislého topení.

  Při cestách do zahraničí lze adaptér používat bez omezení, je-li aktivován datový roaming, tzn. že mohou být účtovány obvyklé poplatky za datový roaming. Adaptér lze ale také používat bez internetového připojení. Zde však může dojít k omezením, např. není možné převést souřadnice GPS na údaje o adrese.

  U zařízení iPhone se zobrazí toto oznámení pokaždé, když chce zařízení s funkcí Bluetooth komunikovat se smartphonem (hands-free jsou výjimkou). Je-li již aplikace na telefonu aktivní (v popředí nebo v pozadí), vytvoří adaptér připojení také tehdy, když toto oznámení nebylo potvrzeno. Pokud ale byla aplikace předtím aktivně ukončena (např. „přetažením do strany“) nebo byl restartován telefon, je nutno tento dotaz potvrdit, aby bylo možné vyvolat aplikaci a vytvořit komunikaci s adaptérem. To je nutné k tomu, aby jízdy mohly být pravidelně zaznamenávány.

  Pro rozpoznání preferencí a možnost dalšího vývoje aplikace vyhodnocujeme údaje o používání aplikace (za použití Adobe Marketing Cloud). Tak lze aplikaci cíleně nastavit na potřeby uživatele a zlepšit tak nabídku. Pokud nemá docházet k ukládání a vyhodnocování informací o používání, lze tuto funkci kdykoliv deaktivovat a opět aktivovat v části aplikace Nastavení > Záznam údajů o používání.

Otázky k Mercedes me Adapter.

Otázky k Mercedes me Adapter.

Otázky ke společnému používání adaptéru Mercedes me.

Otázky ke společnému používání adaptéru Mercedes me.

  Jako hlavní uživatel vozidla s Mercedes me Adapter můžete přes společnou uživatelskou správu pozvat další osoby ke společnému používání tohoto vozidla. A postup je takový:

  Přejděte na portál Mercedes me, klikněte na 'Vaše vozidla' a zvolte příslušné vozidlo. Nyní klikněte v části 'Mercedes me connect' na bod 'Správa společných uživatelů'. Pomocí funkce 'Pozvat společné uživatele' můžete zadáním e-mailové adresy zaslat pozvání. Vy a pozvané osoby obdržíte e-mail s informací o pozvání. Pozvaní společní uživatelé mohou pozvání přijmout tím, že kliknou na příslušný odkaz v e-mailu.

  Nyní musí společní uživatelé přes svůj smartphone adaptér opět uvést do provozu, k tomu je třeba adaptér vysunout a znovu zasunout. Následně lze adaptér zprovoznit pomocí funkce 'Přidat nové vozidlo' v aplikaci Mercedes me Adapter.

  Když společný uživatel splní tyto kroky, může také používat Mercedes me Adapter s Vaším vozidlem.

  Pozvání společných uživatelů může provést pouze hlavní uživatel.

  Hlavní uživatel musí společného uživatele pozvat. Pozvaný společný uživatel musí pozvání přijmout prostřednictvím odkazu ve svém e-mailu. Společný uživatel potřebuje rovněž uživatelský účet Mercedes me a musí si stáhnout aplikaci Mercedes me Adapter z App Store nebo přes Google Play. Jeden adaptér Mercedes me na jedno vozidlo pro více uživatelů je dostačující.

  Společný uživatel musí také pro používání adaptéru adaptér zprovoznit. Za tím účelem je třeba adaptér Mercedes me vysunout a znovu zasunout, aby se spojil smartphone společného uživatele s adaptérem. Následně lze vozidlo přidat v aplikaci v části "Přidat nové vozidlo".

  Společný uživatel může aplikaci Mercedes me Adapter využívat v plném rozsahu. Jeho osobní údaje (např. seznam jízd) se ukládají výhradně v jeho smartphonu a není možné je přenášet. Rozsah údržbových nabídek je vyhrazen hlavnímu uživateli, stejně tak pozvání společných uživatelů a také aktivace, resp. deaktivace služby.

  Při ukončení jízdy jsou hodnoty vozidla, které jsou znázorněny na stránce "Moje vozidlo", následně uloženy a předány mezi uživateli.

  Obsahy částí "Parkování & nalezení", "Čerpání paliva" a "Moje jízdy" nejsou synchronizovány. Obzvláště zjištěné údaje o polohách vozidla zůstávají pouze lokálně ve smartphonu, ve kterém byly zaznamenány.

Bezpečnostní upozornění.

Bezpečnostní upozornění.

  Při připojení adaptéru Mercedes me na diagnostickou zásuvku je zásadně zajištěno, že

  • nedochází k omezení funkcí systémů vozidla,
  • nemůže dojít k vybití startovacího akumulátoru,
  • není možné resetovat žádné informace monitorování výfukových plynů.

  Adaptér Mercedes me smí být používán výhradně ve vozidlech schválených společností Mercedes-Benz s podporovanými smartphony a operačními systémy. (Které to jsou, najdete v části 'Předpoklady používání & dostupnost služeb'.)

  Adaptér Mercedes me byl vyvinut k trvalému použití v příslušné diagnostické zásuvce a měl by v ní zůstat zasunutý.

  Dodržujte právní předpisy platné ve Vaší zemi k používání smartphonu ve vozidle během jízdy.

  Přestavba nebo úprava adaptéru Mercedes me může narušit bezpečnost produktu a může mít účinky na Vaše vozidlo. Pozor: nebezpečí úrazu!

  Neotvírejte nikdy svévolně adaptér Mercedes me. Neprovádějte nikdy sami opravy!

  Zacházejte s adaptérem Mercedes me opatrně a pečlivě. Úderem, nárazem nebo pádem již z malé výšky může dojít k jeho poškození.

  Udržujte adaptér Mercedes me z dosahu vlhkosti a extrémně vysokých teplot.

  Neponořujte nikdy adaptér Mercedes me do vody nebo jiných kapalin. Pro čistění použijte prosím pouze tkaninu navlhčenou vodou. Nepoužívejte k čistění v žádném případě agresivní čisticí prostředky (octové/citronové čističe, abrazivní látky, odstraňovače vodního kamene resp. odlakovače, víceúčelové čističe, neutrální čističe, líh, přírodní čističe s obsahem olejů a podobné prostředky) nebo hrubé kartáče či houby, resp. podobné pomocné prostředky.

  Uchovávejte Váš adaptér Mercedes me a jeho příslušenství mimo dosah dětí. Při spolknutí malých dílů ihned kontaktujte lékařskou pomoc. Hrozí nebezpečí úrazu nebo dokonce ohrožení života!

  Při nadměrném vývoji tepla u smartphonu bezpodmínečně zkontrolujte jeho funkčnost. Při přetrvávajících problémech zastavte chod aplikace na Vašem smartphonu a obraťte se na Vašeho výrobce smartphonu.

  Před každou jízdou Váš smartphone bezpečně uložte, odložte nebo upevněte. Přitom je třeba dbát na to, že při náhlém zpomalení (brzdná aktivita) mohou nezajištěné prvky, jako smartphony, způsobit značná rizika, úrazy a škody na zdraví cestujících a ostatních účastníků provozu.

  Osoby s naslouchátky nebo jinými přístroji s označením BAHA® („Bone Anchored Hearing Aid”) nebo s „částečně implantovanými“ či „plně implantovanými“ naslouchátky mohou slyšet silnější rušivé zvuky. Kontaktujte prosím výrobce Vašeho naslouchátka pro konzultaci ohledně alternativ.

  Osoby s lékařskými přístroji, např. kardiostimulátory nebo defibrilátory: při používání adaptéru Mercedes me dochází k rádiovému spojení mezi Vaším smartphonem a adaptérem. Elektromagnetické záření může narušit funkci lékařského přístroje. Hrozí ohrožení života! Před provozováním adaptéru Mercedes me se bezpodmínečně informujte u Vašeho lékaře nebo výrobce lékařského přístroje o případných účincích emisí adaptéru Mercedes me.

  Na čerpacích stanicích platí přísný zákaz používání mobilních telefonů. Hrozí nebezpečí exploze, protože při pádu mobilního telefonu může být jeho baterie vymrštěna a takto vzniklými jiskrami může dojít ke vznícení benzinových par. V zónách čerpacích stanic je zakázáno odstraňování, resp. vkládání adaptéru Mercedes me.

  Zdržte se jakýchkoliv zpětných změn (reengineering) nebo protokolování (logging), resp. dekompilování a jakékoliv manipulace s kódem v souvislosti s adaptérem a aplikací Mercedes me Adapter. Nebezpečí úrazu!

  Smartphony s jailbreakem (neautorizované odstraňování uživatelských omezení mobilních operačních systémů od výrobců smartphonů) nejsou podporovány a jsou zásadně z užívání vyloučeny.

  Technické změny a nesprávnosti, resp. odchylky vyhrazeny!

Svobodný a otevřený software.

Svobodný a otevřený software.

  1. AES256 Byte-oriented AES-256 implementation. All lookup tables replaced with 'on the fly' calculations. Copyright © 2007-2011 Ilya O. Levin, http://www.literatecode.com Other contributors: Hal Finney Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS' AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
  2. Base64 Copyright © Trantor Standard Systems Inc., 2001 The MIT License Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the 'Software'), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  3. CPU test pro PIC 33FJ128GP804 od Microchip Copyright © 2011 Microchip Technology Inc. and Microchip Technology (Barbados) II Inc. All rights reserved. Microchip Technology Inc. Software License Agreement MICROCHIP IS WILLING TO LICENSE THE ACCOMPANYING SOFTWARE AND DOCUMENTATION TO YOU ONLY ON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE FOLLOWING TERMS. TO ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE, CLICK 'I ACCEPT' AND PROCEED WITH THE DOWNLOAD OR INSTALL. IF YOU DO NOT ACCEPT THESE LICENSE TERMS, CLICK 'I DO NOT ACCEPT,' AND DO NOT DOWNLOAD OR INSTALL THIS SOFTWARE. NON-EXCLUSIVE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT This Non-exclusive Software License Agreement ('Agreement') is a contract between you, your heirs, successors and assigns ('Licensee') and Microchip Technology Incorporated, a Delaware corporation, with a principal place of business at 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199, and its subsidiary, Microchip Technology (Barbados) II Incorporated (collectively, 'Microchip') for the accompanying Microchip software including, but not limited to, '16-bit CPU Self-Test Library', and/or any PC programs, and any updates thereto (collectively, the 'Software'), and accompanying documentation, including images and any other graphic resources provided by Microchip ('Documentation').

  1. Definitions. As used in this Agreement, the following capitalized terms will have the meanings defined below:

  • a. 'Microchip Products' means Microchip digital signal controllers.
  • b. 'Licensee Products' means Licensee products that use or incorporate Microchip Products.
  • c. 'Object Code' means the Software computer programming code that is in binary form (including related documentation, if any), and error corrections, improvements, modifications, and updates.
  • d. 'Source Code' means the Software computer programming code that may be printed out or displayed in human readable form (including related programmer comments and documentation, if any), and error corrections, improvements, modifications, and updates.
  • e. 'Third Party' means Licensee’s agents, representatives, consultants, clients, customers, or contract manufacturers.
  • f. 'Third Party Products' means Third Party products that use or incorporate Microchip Products.

  2. Software License Grant. Subject to the terms of this Agreement, Microchip grants strictly to Licensee a non-exclusive, non-transferable, worldwide license to: a. use the Software in connection with Licensee Products and/or Third Party Products; b. if Source Code is provided, modify the Software, provided that no Open Source Components (defined in Section 5 below) are incorporated into such Software in such a way that would affect Microchip’s right to distribute the Software with the limitations set forth herein and provided that Licensee clearly notifies Third Parties regarding such modifications; c. distribute the Software to Third Parties for use in Third Party Products, so long as such Third Party agrees to be bound by this Agreement (in writing or by 'click to accept') and this Agreement accompanies such distribution; and d. sublicense to a Third Party to use the Software, so long as such Third Party agrees to be bound by this Agreement (in writing or by 'click to accept').

  3. Documentation License Grant. Microchip grants strictly to Licensee a non-exclusive, non-transferable, worldwide license to use the Documentation in support of Licensee's authorized use of the Software

  4. Third Party Requirements. Licensee acknowledges that it is Licensee’s responsibility to comply with any third party license terms or requirements applicable to the use of such third party software, specifications, systems, or tools. Microchip is not responsible and will not be held responsible in any manner for Licensee’s failure to comply with such applicable terms or requirements.

  5. Open Source Components. Notwithstanding the license grant in Section 1 above, Licensee further acknowledges that certain components of the Software may be covered by so-called 'open source' software licenses ('Open Source Components'). Open Source Components means any software licenses approved as open source licenses by the Open Source Initiative or any substantially similar licenses, including without limitation any license that, as a condition of distribution of the software licensed under such license, requires that the distributor make the software available in source code format. To the extent required by the licenses covering Open Source Components, the terms of such license will apply in lieu of the terms of this Agreement. To the extent the terms of the licenses applicable to Open Source Components prohibit any of the restrictions in this Agreement with respect to such Open Source Components, such restrictions will not apply to such Open Source Component.

  6. Licensee Obligations. Licensee will not: (i) engage in unauthorized use, modification, disclosure or distribution of Software or Documentation, or its derivatives; (ii) use all or any portion of the Software, Documentation, or its derivatives except in conjunction with Microchip Products or Third Party Products; or (iii) reverse engineer (by disassembly, decompilation or otherwise) Software or any portion thereof. Licensee may not remove or alter any Microchip copyright or other proprietary rights notice posted in any portion of the Software or Documentation. Licensee will defend, indemnify and hold Microchip and its subsidiaries harmless from and against any and all claims, costs, damages, expenses (including reasonable attorney's fees), liabilities, and losses, including without limitation product liability claims, directly or indirectly arising from or related to the use, modification, disclosure or distribution of the Software, Documentation, or any intellectual property rights related thereto; (ii) the use, sale and distribution of Licensee Products or Third Party Products; and (iii) breach of this Agreement.

  7. Confidentiality. Licensee agrees that the Software (including but not limited to the Source Code, Object Code and library files) and its derivatives, Documentation and underlying inventions, algorithms, know-how and ideas relating to the Software and the Documentation are proprietary information belonging to Microchip and its licensors ('Proprietary Information'). Except as expressly and unambiguously allowed herein, Licensee will hold in confidence and not use or disclose any Proprietary Information and will similarly bind its employees and Third Party(ies) in writing. Proprietary Information will not include information that: (i) is in or enters the public domain without breach of this Agreement and through no fault of the receiving party; (ii) the receiving party was legally in possession of prior to receiving it; (iii) the receiving party can demonstrate was developed by the receiving party independently and without use of or reference to the disclosing party's Proprietary Information; or (iv) the receiving party receives from a third party without restriction on disclosure. If Licensee is required to disclose Proprietary Information by law, court order, or government agency, License will give Microchip prompt notice of such requirement in order to allow Microchip to object or limit such disclosure. Licensee agrees that the provisions of this Agreement regarding unauthorized use and nondisclosure of the Software, Documentation and related Proprietary Rights are necessary to protect the legitimate business interests of Microchip and its licensors and that monetary damage alone cannot adequately compensate Microchip or its licensors if such provisions are violated. Licensee, therefore, agrees that if Microchip alleges that Licensee or Third Party has breached or violated such provision then Microchip will have the right to injunctive relief, without the requirement for the posting of a bond, in addition to all other remedies at law or in equity.

  8. Ownership of Proprietary Rights. Microchip and its licensors retain all right, title and interest in and to the Software and Documentation including, but not limited to all patent, copyright, trade secret and other intellectual property rights in the Software, Documentation, and underlying technology and all copies and derivative works thereof (by whomever produced). Licensee and Third Party use of such modifications and derivatives is limited to the license rights described in Sections this Agreement.

  9. Termination of Agreement. Without prejudice to any other rights, this Agreement terminates immediately, without notice by Microchip, upon a failure by Licensee or Third Party to comply with any provision of this Agreement. Upon termination, Licensee and Third Party will immediately stop using the Software, Documentation, and derivatives thereof, and immediately destroy all such copies.

  10. Warranty Disclaimers. THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION ARE PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, TITLE, NON-INFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. MICROCHIP AND ITS LICENSORS ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY, RELIABILITY OR APPLICATION OF THE SOFTWARE OR DOCUMENTATION. MICROCHIP AND ITS LICENSORS DO NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL MEET REQUIREMENTS OF LICENSEE OR THIRD PARTY, BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. MICROCHIP AND ITS LICENSORS HAVE NO OBLIGATION TO CORRECT ANY DEFECTS IN THE SOFTWARE.

  11. Limited Liability. IN NO EVENT WILL MICROCHIP OR ITS LICENSORS BE LIABLE OR OBLIGATED UNDER ANY LEGAL OR EQUITABLE THEORY FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES OR EXPENSES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS OR LOST DATA, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS, TECHNOLOGY, SERVICES, OR ANY CLAIMS BY THIRD PARTIES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DEFENSE THEREOF), OR OTHER SIMILAR COSTS. The aggregate and cumulative liability of Microchip and its licensors for damages hereunder will in no event exceed $1000 or the amount Licensee paid Microchip for the Software and Documentation, whichever is greater. Licensee acknowledges that the foregoing limitations are reasonable and an essential part of this Agreement.

  12. General. THIS AGREEMENT WILL BE GOVERNED BY AND CONSTRUED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF ARIZONA AND THE UNITED STATES WITHOUT REGARD TO CONFLICTS OF LAWS PROVISIONS. Licensee agrees that any disputes arising out of or related to this Agreement, Software or Documentation will be brought in the courts of the State of Arizona. This Agreement will constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. It will not be modified except by a written agreement signed by an authorized representative of the Microchip. If any provision of this Agreement will be held by a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that this Agreement will otherwise remain in full force and effect and enforceable. No waiver of any breach of any provision of this Agreement will constitute a waiver of any prior, concurrent or subsequent breach of the same or any other provisions hereof, and no waiver will be effective unless made in writing and signed by an authorized representative of the waiving party. Licensee agrees to comply with all export laws and restrictions and regulations of the Department of Commerce or other United States or foreign agency or authority. The indemnities, obligations of confidentiality, and limitations on liability described herein, and any right of action for breach of this Agreement prior to termination, will survive any termination of this Agreement. Any prohibited assignment will be null and void. Use, duplication or disclosure by the United States Government is subject to restrictions set forth in subparagraphs (a) through (d) of the Commercial Computer-Restricted Rights clause of FAR 52.227-19 when applicable, or in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013, and in similar clauses in the NASA FAR Supplement. Contractor/manufacturer is Microchip Technology Inc., 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199. If Licensee has any questions about this Agreement, please write to Microchip Technology Inc., 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199 USA. ATTN: Marketing. Copyright (c) 2011 Microchip Technology Inc. and Microchip Technology (Barbados) II Inc. All rights reserved. License Rev. No. 04-091511 License Rev. No. 01-101111

  4. CRC-16 Georges Menie Copyright © 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. (http://www.menie.org/georges/embedded/) BSD License
  5. SHA-2 Copyright © 2000-2001, Aaron D. Gifford * All rights reserved. http://www.aarongifford.com/computers/sha.html BSD License
  6. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the organization. 4. Neither the name of the organization nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY COPYRIGHT HOLDER ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.