Mercedes me connect pro firemní zákazníky.

Váš vůz Mercedes-Benz pracuje pro Vás – díky praktickým a všestranným funkcím Mercedes me connect.

Digitální upgrade pro Vaše každodenní činnosti.

Digitální upgrade pro Vaše každodenní činnosti.

Digitální upgrade pro Vaše každodenní činnosti.

Rozšiřte zážitky se svým Mercedesem o digitální prvek a využívejte výhod většího komfortu, služeb a bezpečnosti. Využívejte media displej a Váš chytrý telefon k ovládání funkcí vozidla a přizpůsobení svých nastavení. Důležité informace a praktické funkce tak budete mít vždy po ruce.

Přehled produktů


Objevte svět produktů Mercedes me connect.

Přehled produktů


Objevte svět produktů Mercedes me connect.

Základní služby

Základní služby

Využívejte výhod, které Vám služby Mercedes me connect nabízí již z domova.

Sada vzdálených služeb

Sada vzdálených služeb

Váš chytrý telefon – Váš Mercedes. Kdykoliv vše pod kontrolou.

Rozšířené funkce MBUX

Rozšířené funkce MBUX

Vytvořte si emoční pouto – z vozidla se stane Vaše vozidlo.

Navigace

Navigace

Jeďte vždy po optimální trase. Pomocí dopravních údajů v reálném čase Vás rychleji a bezpečněji dovede do cíle.

Elektromobilita

Elektromobilita

Vše, co maximálně zjednoduší a zpříjemní jízdu na elektrický pohon a nabíjení – kdykoliv a kdekoliv.

Mercedes me connect pro dodávková vozidla Mercedes-Benz.

Mercedes me connect pro dodávková vozidla Mercedes-Benz.

Mercedes me connect pro dodávková vozidla Mercedes-Benz.

Digitální svět produktů Mercedes me connect je k dispozici i pro Vaše firemní vozidla Mercedes-Benz. Objevte výhody služeb Mercedes me connect, díky kterým zůstanete Vy i Váš podnik vždy a všude propojeni s vozidlem.

Využívejte nyní Mercedes me connect a aplikaci Mercedes me — jak postupovat.

usp_mail.svg

1. Registrace na portále Mercedes me pro firemní zákazníky

Jako firemní administrátor nejprve založíte přes portál Mercedes me Váš osobní účet Mercedes me, abyste mohli poté vytvořit firemní profil. Jak firemní administrátoři, tak i další uživatelé vozidla potřebují své osobní Mercedes me ID. K tomu je nutné odsouhlasit uživatelské podmínky pro služby Mercedes me connect a vyjádřit jste souhlas se zpracováním osobních údajů na základě pověření, aby bylo možné služby využívat.
usp_check.svg

2. Aktivace digitálních produktů a pozvání řidičů

Nyní můžete jako firemní administrátor propojit vozidla s firemním profilem, aktivovat digitální produkty a určit další uživatele vozidla prostřednictvím jejich Mercedes me ID – například zaměstnance Vaší firmy.
usp_calender.svg

3. Instalace a spuštění aplikace

Přes osobní Mercedes me ID se nyní mohou firemní administrátoři a uživatelé vozidla přihlásit do aplikace Mercedes me, kde mohou spravovat a využívat své služby Mercedes me connect.

Objevte všestranná řešení systému řízení vozového parku.

Objevte všestranná řešení systému řízení vozového parku.

Systém řízení vozového parku

Hledáte řešení systému řízení vozového parku pro Váš vozový park nebo chcete zapojit Vaše vozidla Mercedes-Benz do Vašeho stávajícího systému řízení vozového parku? Pod Mercedes-Benz Data Vám společnost Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH přímo nebo ve spolupráci s profesionálními kooperujícími partnery nabízí vhodná řešení.

Často kladené dotazy


Často kladené dotazy.

Chcete vědět více o Mercedes me connect pro firemní zákazníky? Najděte zde nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se registrace, aktivace a používání.

Často kladené dotazy


Často kladené dotazy.

Chcete vědět více o Mercedes me connect pro firemní zákazníky? Najděte zde nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se registrace, aktivace a používání.

  • Mercedes me connect pro firemní administrátory
   • Jak mohu jako firemní administrátor vytvořit firemní profil v aplikaci Mercedes me?

    Jak mohu jako firemní administrátor vytvořit firemní profil v aplikaci Mercedes me?

    Registrace firemního profilu je v současné době možná na portálu Mercedes me nebo prostřednictvím prodejce. Přihlaste se proto prosím na portál Mercedes me nebo kontaktujte svého požadovaného prodejce, aby vytvořil Váš firemní profil.

   • Jsem firemní administrátor a chtěl bych propojit vozidlo. Proč se toto vozidlo nezobrazuje v seznamu firemních vozidel a není viditelné ani pro ostatní firemní uživatele, jak pro řidiče, tak i pro administrátory?

    Jsem firemní administrátor a chtěl bych propojit vozidlo. Proč se toto vozidlo nezobrazuje v seznamu firemních vozidel a není viditelné ani pro ostatní firemní uživatele, jak pro řidiče, tak i pro administrátory?

    Pravděpodobně bylo toto vozidlo přiřazeno k uživatelskému profilu jako soukromé vozidlo. Přiřazení firemního vozidla je v současné době možné na portálu Mercedes me nebo prostřednictvím prodejce. Za účelem nového přiřazení vozidla jako firemní vozidlo odstraňte toto vozidlo z příslušného uživatelského profilu, přihlaste se na portál Mercedes me a spusťte propojení znovu.

   • Kde a jak mohu jako firemní administrátor zakoupit nebo prodloužit služby přes můj firemní profil, když doba platnosti služeb obsažených z výroby končí?

    Kde a jak mohu jako firemní administrátor zakoupit nebo prodloužit služby přes můj firemní profil, když doba platnosti služeb obsažených z výroby končí?

    Pro vozidla, která jsou propojena s firemním profilem, ještě v současné době není na všech trzích k dispozici internetový obchod. Proto lze nyní služby zakoupit a prodloužit jen pro soukromě využívaná vozidla.

   • Jak mohu jako firemní administrátor přidat více než 20 vozidel ke svému firemnímu profilu?

    Jak mohu jako firemní administrátor přidat více než 20 vozidel ke svému firemnímu profilu?

    Abyste mohli propojit více než 20 vozidel, musíte nechat ověřit identitu Vašeho podniku u prodejce. Předložte tam prosím potřebné dokumenty podle oznámení na portále Mercedes me.

   • Jsem firemní administrátor a chtěl bych vypovědět smlouvu pro služby Mercedes me connect. Jak ji mohu vypovědět?

    Jsem firemní administrátor a chtěl bych vypovědět smlouvu pro služby Mercedes me connect. Jak ji mohu vypovědět?

    Chcete-li vypovědět Vaši smlouvu jako firemní administrátor, přihlaste se prosím na portál Mercedes me. Při vypovězení budou deaktivovány všechny služby pro vozidla propojená s Vaším firemním profilem. Kromě toho bude zrušeno připojení všech vozidel a vymazán firemní profil. Tento proces je nevratný. Nezapomeňte prosím, že vypovězení na úrovni firmy způsobí vymazání firemního profilu.

   • Jsem firemní administrátor a vymazal jsem své Mercedes me ID. Jak se dostanu ke svému firemnímu profilu?

    Jsem firemní administrátor a vymazal jsem své Mercedes me ID. Jak se dostanu ke svému firemnímu profilu?

    Pokud jediný nebo poslední zbývající firemní administrátor určitého podniku vymaže své Mercedes me ID, jsou rovněž vymazány všechny firemní profily, které tento administrátor sám spravoval. Nezapomeňte prosím, že ani Vy ani řidiči firemního profilu o tom nebudete informováni. Firemní profil nelze obnovit, ale musí být vytvořen znovu. Proto prosím bezpodmínečně převeďte firemní profil na jiného firemního administrátora, než vymažete své Mercedes me ID.

  • Mercedes me connect pro řidiče
   • Proč nemohu jako řidič upravovat firemní profily nebo přidávat uživatele, resp. vozidla?

    Proč nemohu jako řidič upravovat firemní profily nebo přidávat uživatele, resp. vozidla?

    Firemní profily mohou upravovat pouze osoby s rolí „firemní administrátor“. Tyto úkony nemohou provádět řidiči.

   • Mí kolegové nevidí firemní vozidlo ve své garáži v aplikaci Mercedes me. Proč se jim nezobrazuje záložka „firemní“?

    Mí kolegové nevidí firemní vozidlo ve své garáži v aplikaci Mercedes me. Proč se jim nezobrazuje záložka „firemní“?

    Vaši kolegové pravděpodobně nebyli přes jejich osobní Mercedes me ID přidáni k firemnímu profilu. Pozvání firemního uživatele musí být provedeno firemním administrátorem na portálu Mercedes me.

   • Proč jako řidič nevidím žádné firemní vozidlo v mé garáži v aplikaci Mercedes me?

    Proč jako řidič nevidím žádné firemní vozidlo v mé garáži v aplikaci Mercedes me?

    Firemní administrátor pravděpodobně zrušil Vaše propojení, aby vozidlo uvolnil pro jiné uživatele. To se může stát, aniž byste museli souhlasit nebo o tom byli informováni. Pro získání vozidla zpět vyberte vozidlo v přehledu firemních vozidel a sami si ho znovu přiřaďte, pokud není přiřazeno jinému uživateli.

   • Jak mohu jako řidič vypnout sledování vozidla firemním administrátorem během mé jízdy firemním vozidlem?

    Jak mohu jako řidič vypnout sledování vozidla firemním administrátorem během mé jízdy firemním vozidlem?

    Pokud chcete jako řidič vypnout sledování polohy firemního vozidla, obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu nebo deaktivujte GPS přes MBUX ve vozidle. Další možností je vypnout v aplikaci Mercedes me všechny služby se sledováním GPS.