V rámci tohoto opatření bude nahrána aktualizace softwaru pro řízení motoru Vašeho vozidla. Nahrání aktualizace trvá přibližně jednu hodinu.


  Práce potřebné k odstranění závady jsou pro zákazníka samozřejmě provedeny zdarma.


  Prozatím nemusíte dělat nic.


  Budeme Vás písemně informovat, pokud se bude svolávací akce týkat Vašeho vozidla a budou k dispozici příslušné aktualizace softwaru.


  V naší zprávě Vás požádáme o sjednání termínu v některém ze servisů. Aktualizace softwaru musí být teprve vyvinuty, a proto si můžete termín sjednat až v okamžiku, kdy Vám zašleme zprávu.


  Dále Vám nabízíme online nástroj, s jehož pomocí mohou naši zákazníci snadno zkontrolovat, zda bude jejich vozidlo součástí svolávací akce.


  Společnost Daimler připraví co nejdříve po schválení ze strany KBA aktualizaci programování v podobě aktualizace softwaru.

  Budeme naše zákazníky informovat, jakmile bude aktualizace softwaru k dispozici.


  To může trvat ještě několik měsíců.


  Podle právního názoru KBA musí být změněny určité specifické kalibrace funkcí v řízení motoru vozidel.


  Společnost Daimler bude nařízení KBA rozporovat a případné nevyřešené právní otázky nechá objasnit také soudní cestou.


  U osobních vozidel se jedná výhradně o varianty vozidel s emisní normou Euro 6b, jejichž výroba byla ukončena nejpozději ke konci května 2018 – a v převážné většině již podstatně dříve.


  I u dodávkových vozidel se jedná výhradně o varianty vozidel s emisní normou Euro 6b, jejichž výroba byla z větší části již ukončena.


  U mnoha modelů vozidel je svolávací akcí dotčeno jen určité období výroby. Ze samotného označení modelu a motoru tedy nelze spolehlivě zjistit, zda se svolávací akce vztahuje na konkrétní vozidlo. Budeme příslušné zákazníky informovat, jakmile bude k dispozici aktualizace softwaru.

  Dále nabízíme online nástroj, s jehož pomocí mohou naši zákazníci snadno zkontrolovat, zda bude jejich vozidlo součástí svolávací akce.


  Společnost Daimler AG nabízí již od března 2017 u vozidel kompaktní třídy (A, B, CLA, GLA) zdokonalení v oblasti emisí NOx pro jednu variantu motoru (základní vznětový motor 160d / 160 CDI / 180d / 180 CDI). Dále společnost nabízí aktualizaci softwaru pro třídu V.


  Navíc byl dne 2. 8. 2017 na takzvaném dieselovém summitu v Berlíně schválen komplexní balíček opatření pro zlepšení kvality ovzduší v centrech měst. Již o dva týdny dříve společnost Daimler ohlásila rozšíření probíhajících dobrovolných servisních opatření (pro kompaktní třídu a třídu V) na více než 3 milióny vozidel.

  V květnu 2018 doručil Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA) společnosti Daimler AG nařízení týkající se modelu Vito OM622 s 1,6litrovým vznětovým motorem Euro 6, ve kterém je společnost vyzvána k pozastavení první registrace a ke svolávací akci.


  Po konstruktivní diskuzi ve Spolkovém ministerstvu dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) v červnu 2018 společnost Daimler na příkaz příslušných orgánů provede rozšířenou svolávací akci pro přibližně 700 000 vozidel v Evropě.


  U převážné části vozidel se již počítalo s avizovaným dobrovolným servisním opatřením.


  Ostatní avizovaná dobrovolná servisní opatření pro vozidla, která nejsou součástí svolávací akce, pokračují podle plánu.


  Vozidla, která jsou součástí svolávací akce, již samozřejmě nejsou součástí dobrovolného servisního opatření.


  Naši zákazníci jsou informováni, zda je vozidlo součástí povinné svolávací akce nebo dobrovolného servisního opatření.


  Vozidla, která jsou součástí svolávací akce, již samozřejmě nejsou součástí dobrovolného servisního opatření.

  Nabízíme online nástroj, s jehož pomocí mohou naši zákazníci snadno zkontrolovat, zda bude jejich vozidlo součástí svolávací akce.


  V rámci jedné konstrukční řady nabízíme našim zákazníkům široký výběr nejrůznějších vozidel. Liší se od sebe například výkonem motoru, druhem převodovky nebo technologií pohonu všech kol.


  Pro tyto varianty vyvíjíme vždy přizpůsobenou aktualizaci softwaru. Pro servisní opatření avizovaná minulý rok, která se týkají více než 3 miliónů vozidel, vyvíjíme například celkem několik set variant.


  Změna může mít vliv na řadu parametrů, a proto k ní postupujeme s náležitou péčí. Také testování a schválení aktualizace softwaru vyžaduje samozřejmě nějaký čas.


  Naše zákazníky písemně informujeme, jakmile jsou k dispozici příslušné aktualizace softwaru, které mohou být nahrány v našich servisech.


  Navíc zde poskytneme další podrobnosti o realizaci svolávací akce, jakmile budou k dispozici.