Nabíjení doma.

Nabíjení doma.

Rychlé nabíjení na wallboxu.

Na obrázku je wallbox Mercedes-Benz Home na stěně garáže.

Wallbox Mercedes-Benz umožňuje několikrát rychlejší nabíjení než domácí zásuvka.

Rychlé nabíjení na wallboxu.

Wallbox Mercedes-Benz Home je nabíjecí stanice s pevně připojeným nabíjecím kabelem o délce cca šest metrů a maximálním nabíjecím výkonem až 22 kW. Tím je možné vozidla s elektrickými akumulátory nebo vozidla Mercedes-Benz s hybridním pohonem nabít několikrát rychleji než z běžné domácí zásuvky. Během procesu nabíjení je nabíjecí kabel zajištěn, aby spojení nemohlo být přerušeno a kontrolka LED na wallboxu ukazuje stav procesu nabíjení. Oprávnění k přístupu zajišťuje klíčový spínač.
Standardním provedením nabíjecího konektoru wallbox je navíc možné kromě vozů Mercedes-Benz a vozidel smart nabíjet i elektrifikovaná vozidla jiných výrobců.

Wallbox Mercedes-Benz můžete zakoupit prostřednictvím oddělení poprodejní péče Vašeho prodejce Mercedes-Benz. Prostřednictvím našich partnerů, kteří se zabývají nabíjením, nabízíme poradenství pro řešení domácího nabíjení a instalaci wallboxu.

EQC

10 h a 30 min*

pro úplné nabití z wallboxu.

A 250 e

3 h a 25 min*

pro úplné nabití z wallboxu.

Obrázek znázorňuje wallbox Mercedes-Benz Home.

* Minimální doba nabíjení na stav nabití 10 – 100 % s napájecím napětím 400 V a proudem 16 A s palubní nabíječkou 7,4 kW.

EQC 400 4MATIC: kombinovaná spotřeba elektrického proudu: 20,2 - 21,3 kWh/100 km; kombinované emise: 0 g/km. Předběžné údaje.<p>Údaje o spotřebě elektrického proudu, emisích CO<sub>2</sub> a dojezdu jsou předběžné a byly zjištěny technickou službou. Typové schválení ES a prohlášení o shodě s oficiálními hodnotami ještě nejsou k dispozici. Odchylky mezi údaji a oficiálními hodnotami jsou možné.</p>